Khuôn viên cây xanh 16ha

Khuôn viên cây xanh thiên nhiên 16ha

Hồ cảnh quan
Sân chơi trẻ em
Đài phun nước
Phố nướng BBQ
Công viên ven hồ
Khu thể dục ngoài trời