Trang chủ / Tin tức / Marketing Manager

Marketing Manager

Key Responsibilities / Duties:

1. Coordinate with communication and tourist agencies to bring local and foreign tourists to Celadon City Cultural Village.

Phối hợp với đơn vị truyền thông, công ty du lịch đưa du khách trong và ngoài nước đến với Làng Văn hóa Celadon City.

2. Prepare seasonal cultural events programs and confirm all necessary preparations are in order.

Chuẩn bị chương trình sự kiện văn hóa theo mùa và đảm bảo mọi việc sẵn sàng.

3. Post-event analysis, feedback and experience for future events.

Phân tích sau sự kiện, phản hồi và rút kinh nghiệm cho các sự kiện sau.

4. Marketing Planning /Processing

Kế hoạch / Trình tự Marketing

5. Marketing Strategies

Chiến lược Marketing

6. Market Identification/Targetting

Xác định thị trường / Mục tiêu thị trường

7. Formulation of Marketing Plans

Xây dựng kế hoạch Marketing

8. Market Trends Observation/Customers’ Behavior

Quan sát xu hướng thị trường / Hành vi Khách hàng.

9. Direct Marketing

Marketing trực tiếp

10. Marketing Training

Huấn luyện Marketing

11. Business Development

Phát triển kinh doanh

12. Any other duties that will be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tùy thời điểm.

Requirements:

University degree in Marketing/Business Administration Related Discipline.

Minimum 05 years working at the same position.

Good communication skills with internal and external stakeholders.

Press relations: Have strong & close relationships with media networks.

Good leadership & managing skills, innovative & proactive.

————————————————-

Cử nhân Marketing/Quản trị kinh doanh hoặc có liên quan.

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt với các bên liên quan bên trong và bên ngoài. 

Quan hệ báo chí: Có mối quan hệ chặt chẽ và chặt chẽ với các mạng truyền thông.

Giỏi các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, sáng tạo và chủ động.

BẠN CÓ THỂ XEM THÊM