Trang chủ / Tin tức / Receptionist cum Admin

Receptionist cum Admin

Key Responsibilities / Duties:

1. Welcome all visitors (customers / supplier) in a professional and courteous manner.

Chào đón khách (khách hàng/ nhà cung cấp) một cách lịch sự và chuyên nghiệp.

2. Answering all incoming calls and refer to the appropriate department and person, taking messages as required / should staff concerned not available.

Nhận các cuộc gọi đến và chuyển cho các bộ phận/ người có liên quan, nhận tin nhắn khi có yêu cầu/ nếu người liên quan không có mặt.

3. Ensure prompt and efficient sending, receipt and distribution of letters; provide accurate calculation of monthly postal charges.

Đảm bảo rằng việc gửi, nhận, phân phối thư từ được nhanh chóng và hiệu quả; tổng kết phí bưu điện hàng tháng.

4. Summary and order stationeries, medicine, grocery and follow up the inventories.

Tổng hợp và đặt văn phòng phẩm, thuốc y tế và theo dõi lượng tồn kho.

5. Manage for arrangement of meeting room and the relevant equipment.

Quản lý việc sử dụng phòng họp và các thiết bị liên quan.

6. Assist in general administrative work (such as search for quotation, make payment, translation, filing arrangement, etc).

Hỗ trợ các công việc hành chính văn thư (như tìm bảng báo giá, theo dõi văn phòng phẩm, chuẩn bị hồ sơ thanh toán, dịch thuật, sắp xếp hồ sơ …).

7. Coordinate with Tea Lady for drinking, tea break of meeting or substituting during any absence.

Phối hợp cùng nhân viên tạp vụ sắp xếp nước uống, ăn nhẹ cho các cuộc họp hoặc khi nhân viên tạp vụ khi vắng mặt.

8. Maintain the reception and pantry area in the neat and tidy manner.

Giữ cho khu vực tiếp tân và phòng ăn luôn gọn gàng, sạch sẽ.

9. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công vào từng thời điểm.

Requirement:

College Degree in Foreign languages or Administration.

Relevant experience is an advantage.

Excellent interpersonal and communication skills both Vietnamese and English; Proficient in MS Office; Filing Skill.

Good appearance; Positive service attitude; Pleasant personality and initiative; 21 – 30 years old.

———————————————

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành ngoại ngữ hoặc Hành chánh.

Ưu tiên có kinh nghiệm các lĩnh vực có liên quan.

Giỏi giao tiếp cả tiếng Việt và Anh; Thạo vi tính văn phòng; Kỹ năng lưu trữ hồ sơ.

Ngoại hình dễ nhìn; Tích cực, hòa đồng và sáng tạo; 21 – 30 tuổi.

BẠN CÓ THỂ XEM THÊM