Trang chủ / Tin tức / Sales Admin Assistant

Sales Admin Assistant

Responsibilities:

1. Combine necessary documents for OC application for purchasers.

Tổng hợp các giấy tờ cần thiết cho việc nộp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng.

2. To follow up with purchaser for payment collection and attend to all purchasers enquiries.

Liên hệ với khách hàng về việc thu hồi thanh toán và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng.

3. Responsible for the documentation of the purchasers’ sub-sale and refinancing.

Chịu trách nhiệm đối với các hồ sơ chuyển nhượng và vay vốn ngân hàng của người mua.

4. Perform all date entry into Wiz system.

Thực hiện các thao tác dữ liệu trên hệ thống Wiz.

5. Assist in preparation of month-end report.

Hỗ trợ trong việc chuẩn bị báo cáo tháng.

6. Handle document log book and records.

Phụ trách ghi nhận và luân chuyển các giấy tờ.

7. Other works assigned by the management from time to time

Các công việc được chỉ định bởi cấp trên vào từng thời điểm.

Requirements:

– College graduate.

– 1 year experience in Customer Service.

– Computer literate. Good at English.

– Able to work independently, high pressure, hardworking, initiative.

———————————————————

– Tốt nghiệp Cao đẳng.

 – 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng.

– Vi tính văn phòng. Tiếng Anh giao tiếp.

– Khả năng làm việc độc lập, áp lực cao, chăm chỉ, nhạy bén.