Trang chủ / Tin tức / Senior Township Executive (Building Management)

Senior Township Executive (Building Management)

Senior Township Executive (Building Management)

Responsibilities:

1. Triển khai hiệu quả các chiến lược hành động về công tác Quản lý Khu Đô thị đã đề ra dựa trên mục tiêu của phòng ban và Công ty, tuân thủ thời gian hoàn thành, đảm bảo thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc trọng yếu của phòng ban trong mỗi năm tài chính.

2. Dự báo, cải thiện, nâng cao, lập kế hoạch và triển khai công việc phù hợp, đảm bảo tuân theo chỉ thị của các cấp quản lý, qui trình và các mục tiêu đề ra của công ty.

3. Lập kế hoạch công việc chi tiết và lên danh sách nguồn lực cần có để đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ.

4. Tham dự tất cả vấn đề liên quan đến kỹ thuật vào bảo trì tại công trình, dự án bằng cách đưa ra các giải pháp, kỹ thuật, phương thức ứng dụng để giải quyết vấn đề về kỹ thuật và bảo trì.

5. Giám sát về chất lượng, quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn lao động tại công trình, dự án, tuân thủ theo các yêu cầu cần về ISO cần có.

6. Quản lý hợp đồng và nhà cung cấp về tất cả các vấn đề liên quan đến Phòng Quản lý Đô thị, bao gồm việc ký hợp đồng dịch vụ đúng thời hạn với các công ty quản lý bất động sản, nhà thầu, đơn vị cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, an ninh, cảnh quan v.v.

7. Đệ trình hồ sơ đúng hạn và thúc đẩy việc phê duyệt từ chính quyền về các vấn đề có liên quan, bao gồm việc giám sát, theo dõi, liên lạc với các cá nhân, đơn vị có liên quan, tham gia các đợt kiểm tra, thanh tra từ các đơn vị chức năng như công tác an toàn lao động, PCCC và công tác bàn giao các hạng mục công trình công cộng cho chính quyền địa phương.

8. Xử lý các vấn đề khiếu nại từ cư dân trong trường hợp nhân viên chăm sóc khách hàng không giải quyết được.

9. Các nhiệm vụ khác được Trưởng/ Phó phòng phân công tùy thời điểm.

Requirements:

– Bằng Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư cảnh quan hoặc các ngành liên quan.

– Tối thiểu 5 – 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Khu đô thị hoặc Chung cư.

– Hiểu biết và có kiến thức về các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển dự án, khả năng lập kế hoạch chi tiết và thực hiện, tầm nhìn về việc nâng cấp, cải tạo công viên và vấn đề an ninh phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

– Có thể giao tiếp với mọi cấp bậc, quyết đoán và chủ động, có khả năng thực hiện công việc độc lập và thể hiện khả năng lãnh đạo tốt bao gồm huấn luyện và cố vấn cho cấp dưới.