Trang chủ / News / Celadon City

Celadon City

YOU MIGHT ALSO VIEW MORE

Run for the heart 2017

Run for the heart 2017

Đây là con số ước tính các ca phẫu thuật dự kiến được thực hiện hoàn toàn miễn phí cho các trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn…

Trách nhiệm xã hội content

Trách nhiệm xã hội content

Here at Gamuda Land, we valued the corporate social responsibility (CSR) greatly along with others business activities. We strive to contribute to the improvement of the living quality, aiming towards a sustainable development