Trang chủ / News / Giám đốc khối quản lý dự án và xây dựng

Giám đốc khối quản lý dự án và xây dựng

Giám đốc khối quản lý dự án và xây dựng

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TRƯỜNG TÍN

Mô tả công việc của vị trí Giám đốc khối quản lý dự án và xây dựng:

  • Tư vấn cho Tổng Giám đốc về pháp lý và tiềm năng đầu tư của các dự án mới.
  • Chịu trách nhiệm thực hiện các dự án dựa trên tiến độ đã được phê duyệt theo kế hoạch kinh doanh đã được duyệt.
  • Chịu trách nhiệm về khía cạnh tài chính như chi phí ngân sách, chi phí phát sinh của dự án, dòng tiền tài chính.
  • Chịu trách nhiệm bàn giao dự án đúng thời hạn, đáp ứng được các mốc thời gian quan trọng đã đề ra.
  • Giám sát, theo dõi, điều phối và chịu trách nhiệm cho việc đệ trình và phê duyệt các hồ sơ pháp lý trước khi triển khai, trong giai đoạn thi công và sau khi triển khai.
  • Đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn an toàn về chất lượng ISO9001 và an toàn môi trường ISO14001 khi triển khai thi công dự án.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm làm việc:

  • Vị trí này yêu cầu người lao động phải tốt nghiệp đại học ở nước ngoài với chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, quản lý thi công dự án;
  • Có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đã đảm nhận các vị trí liên quan đến quản lý dự án & xây