Trang chủ / News / Membership Consultant

Membership Consultant

Membership Consultant

 1. Conduct Sales Tour of the Club Facilities/ Services and give guidance to customer on the type of membership category best suited to their needs and requests as directed by the Company Standard / Tổ chức cho khách hàng tham quan các Cơ sở vật chất/ Dịch vụ Câu lạc bộ và tư vấn cho khách hàng về loại thành viên phù hợp nhất với nhu cầu và yêu cầu của họ dựa trên Tiêu chuẩn Công ty.
 2. Be responsible for the administration of membership paperwork and to ensure that it is processed accordingly / Chịu trách nhiệm quản lý giấy tờ  hội viên và đảm bảo rằng chúng được xử lý phù hợp
 3. Be responsible for recording and reporting daily sales, appointments, conversions, ect / Chịu trách nhiệm ghi lại và báo cáo doanh số ngày, các cuộc hẹn, cuộc đối thoại, vv
 4. In conjunction with the Line Manager be responsible for the management of the membership database and sales systems / Cùng với Line management chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu hội viên và hệ thống bán hàng.
 5. Be fully aware of promotional activities and sales targets / Hiểu biết đầy đủ về các hoạt động quảng cáo và mục tiêu bán hàng
 6. Achieve on a daily basis standards and target, as set down by the company with regards to Key performance indicators / Đạt được mục tiêu cơ bản hàng ngày như yêu cầu công ty đặt ra bởi nó liên quan tới chỉ số hiệu suất
 7. Contribute to membership campaigns/ adverts/ offers at aimed at raising revenue and services profile and maintain the brand image / Hỗ trợ đóng góp cho các chiến dịch/quảng cáo/ưu đãi của Phòng Gym và MMA nhằm mục đích nâng cao hồ sơ doanh thu và duy trì hình ảnh thương hiệu.
 8. Develop and maintain relationships with current members on a name to name basis as well as tele sales action / Phát triển và duy trì mối quan hệ với các hội viên hiện tại trên cơ sở trao đổi trực tiếp cũng như hoạt động bán hàng qua điện thoại
 9. Be responsive to member feedback and complaints related to membership and work towards timely resolution / Phản hồi nhanh cho hội  viên và khiếu nại liên quan đến tư cách hội viên và hướng tới phương án giải quyết kịp thời
 10. Determine propect’s goal and motivation through a thorough Needs Analysis / Xác định mục tiêu và động lực thúc đẩy thông qua Phân tích nhu cầu kỹ lưỡng
 11. Consistently look for opportunities to gain new members and elevate service levels / Luôn luôn tìm kiếm cơ hội để có được hội viên mới và nâng cao mức độ dịch vụ
 12. Developing relations with the community and local businesses by involving them in community events / Phát triển mối quan hệ với cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương bằng cách tham gia vào các sự kiện cộng đồng
 13. Actively build a network of contacts through prospecting and referrals / Tích cực xây dựng một mạng lưới liên lạc thông qua việc tìm kiếm và giới thiệu
 14. Assists other departments/ Club activities as needed / Hỗ trợ các phòng ban khác/hoạt động câu lạc bộ khi cần
 15. Ensure procedures and systems are practiced within the scope/ requirement of the Company / Đảm bảo các quy trình và hệ thống được thực thi theo hạng mục công việc/yêu cầu do công ty đề ra
 16. Properly utilize performance feedback, recognition, training, and adherence to company policies, legal requirements / Thực hiện đúng các khóa đào tạo, phản hồi theo chính sách công ty, và yêu cầu pháp lý
 17. Performs other assignments requested by the Management / Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban quản lý.

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications: College Diploma with major in Business/Economic/Accountant is preferable.

Experience: At least 1 year of experience

Specific skills / abilities :Basic knowledge of computers and Microsoft office / Basic English both writing & Speaking / Basic communication / Enthusiastic and high attention to detail

Personal qualities: Service mindset, Hardworking, Initiative, Team work, Dynanism

————————————————————————–

Chuyên môn : Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh/Kinh tế/Kế toán là một lợi thế

Kinh nghiệm Ít nhất một năm kinh nghiệm

Kỹ năng: Kiến thức cơ bản về máy tính và phần mềm MO / Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản viết và nói / Kỹ năng giao tiếp cơ bản / Nhiệt tình và tỉ mỉ trong công việc.

Tính cách : Tư duy phục vụ, Chăm chỉ, Nhạy bén, Làm việc nhóm, Năng động.