Trang chủ / News / Personal Trainer

Personal Trainer

Personal Trainer

KEY DUTIES:

1- Assume the responsibility of training existing clients who are interested in increasing their fitness levels, losing weight and entering competitions.

Có trách nhiệm hướng dẫn các khách hàng hiện tại, những người quan tâm đến việc tăng mức độ tập thể dục, giảm cân và tham gia các cuộc thi.

2- Provide clients with safe, reasonable exercises that they can perform in the gym as well as at home.

Cung cấp cho khách hàng các bài tập an toàn, hợp lý mà họ có thể thực hiện trong phòng tập thể dục cũng như ở nhà.

3- Talk to members of the gym about their goals and introduce them to our personal training packages.

Nói chuyện với các hội viên ở phòng tập thể dục về mục tiêu của họ và giới thiệu họ với các gói huấn luyện cá nhân của CLB.

4- Lead group fitness classes when necessary.

Hướng dẫn lớp nhóm tập thể hình khi cần thiết/ yêu cầu.

5- Check the Gym & MMA Facilities and update daily to Maintenance Team.

Kiểm tra trang thiết bị phòng tập thể hình và phòng tập võ thuật cũng như cập nhật hằng ngày cho Bộ phận bảo trì/ kỹ thuật.

6- Ensure members follow the Club Rule & Regulation when joining to the Gym & MMA Area.

Đảm bảo các hội viên phải tuân thủ theo quy định CLB khi tham gia vào khu vực thể hình và võ thuật.

REQUIREMENTS:

-Experience in working at Sport, Fitness environment.

-Personal training or group training certification required

-1-2 years’ experience in personal training or group fitness instruction.

-Sales experience a plus

 ———————————————————–

-Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Thể Thao và Thể Hình.

-Chứng chỉ huấn luyện viên cá nhân.

-1-2 năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn cá nhân hoặc hướng dẫn thể hình theo nhóm.

-Kinh nghiệm về bán hàng là điểm cộng