Trang chủ / Tin tức / M&E Supervisor

M&E Supervisor

M&E Supervisor

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. Inspection, recommend acceptance or rejection of work in process and completed work activities.

Hỗ trợ Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Dự án thực chương trình tổng thể.

2. Assist to act as liaison with M&E&P Consultants and contractors.

Thiết kế, xem xét và tối ưu hóa các thiết kế do các nhà tư vấn Cơ điện chuẩn b.

3. Assist to plan, direct and coordinate all on-site M&E&P activities to comply with applicable owner, and government specification, requirement and codes.

Theo dõi và giám sát tất cả các hoạt động kỹ thuật Cơ điện bao gồm sự phát triển thiết kế, phát hành các bản vẽ, tài liệu hợp đồng và thực thi.

4. Assist to complete value engineering of electrical and mechanical.

Theo dõi phê duyệt của cơ quan chức năng về hạ tầng kỹ thuật Cơ điện.

5. Coordinate all relevant drawings and information to eliminate “interference” problems.

Làm việc với các phòng ban và các nhà tư vấn liên quan đến vấn đề hoạt động kỹ thuật và hạ tầng.

6. Coordinate, implement during functional performance testing of electrical/ mechanical/ elevators/ plumbing.

Phối hợp, thực thi trong quá trình thử nghiệm thực hiện chức năng về điện/ cơ khí/ thang máy/ cấp thoát nước.

7. Expedite, including source inspections to confirm material deliveries.

Xúc tiến, bao gồm cả kiểm tra nguồn gốc để xác nhận vật tư được cung cấp.

8. Assist in updating and achieving schedule requirement.

Hỗ trợ trong việc cập nhật và đạt được các tiến độ yêu cầu

9. Assist to arrange and attend all Authorities’ inspection.

Hỗ trợ sắp xếp và tham dự các công tác nghiệm thu liên quan đến cơ quan có thẩm quyền.

10. Assist to review & approve Construction Methodology to meet quality, safety, technically, cost.

Hỗ trợ đánh giá & phê duyệt biện pháp thi công để đáp ứng các vấn đề về chất lượng, an toàn, kỹ thuật, chi phí

11. Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tại từng thời điểm.

Requirements / Yêu cầu công việc:

-Relevant degree & experience.

-Minimum 5 years similar construction.

-Equivalent combinations of training and/of related experience will be considered.

-Sound knowledge of electrical and mechanical engineering systems, principles and practices required.

-Good command in English.

-M&E supervisor certificate is required.

-Work independently with minimum supervisor.

———————————————————-

-Bằng cấp và kinh nghiệm liên quan.

-Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm có liên quan đến xây dựng M&E&P.

-Được đào tạo tương đương và hoặc kinh nghiệm liên quan sẽ được xem xét.

-Giỏi về kỹ thuật Cơ điện và xây dựng. Quản lý dự án kỹ thuật và phi kỹ thuật.

-Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

-Chứng chỉ giám sát cơ điện.

-Làm việc độc lập.