Trang chủ / Tin tức / Technician

Technician

Technician

RESPONSIBILITIES:

1. Daily checking all the equipment/facilities at Club

Hàng ngày kiểm tra các thiết bị / tiện ích của Câu lạc bộ

2. Daily checking pumps, filters, electrical system, water system, Jacuzzi, Sauna, Steam to ensure proper operation at all time

Hàng ngày kiểm tra máy bơm, máy lọc, hệ thống điện, hệ thống nước, Bể sục, Xông ướt, Xông khô để đảm bảo vận hành luôn sẵn sàng vào mọi thời điểm.

3. Fixing all the technical problems at Club. Co-ordinate with contractor for any defects at Club

Sửa chữa các lỗi kỹ thuật tại CLB. Làm việc với nhà thầu cho các lỗi liên quan đến nhà thầu tại CLB

4. Monthly checking electrical meter & water meter for proper report.

Kiểm tra chỉ số điện nước của tất cả các khu vực trong Club để làm báo cáo hàng tháng

5. To monitor & checking the drainage system to ensure cleanliness at the changing room all the time

Kiểm tra và xử lý hệ thống thoát nước để đảm bảo sự sạch sẽ cho phòng thay đồ vào mọi thời điểm

6. To support other staff in general club operation

Hỗ trợ các nhân viên khác trong việc vận hành chung của CLB

7. Perform clerical work as directed by Head of Department or management.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận hoặc lãnh đạo

REQUIREMENTS:

-Diploma

-1 years experience

-Computer literate. Can speak basic English

-Able to work independently, hardworking, initiative.

———————————————

-Tốt nghiệp Cao đẳng

-Một năm kinh nghiệm

-Vi tính văn phòng. Có thể nói Tiếng Anh

-Khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén.