Trang chủ / News / Accounting Assistant

Accounting Assistant

Accounting Assistant

Key Responsibilities / Duties:

Trách nhiệm/ Nhiệm vụ chính

 1. Follow up / checking the payment for installment from purchasers by TT & Cash

Theo dõi / kiểm tra các khoản thanh toán của khách hàng bằng tiền mặt và chuyển khoản

 1. Key in receipts into the PFE

Ghi nhận các phiếu thu vào hệ thống PFE

 1. Print out the receipts for purchasers

In ra các phiếu thu cho khách hàng

 1. Update the report: Sale collection up to date.

Cập nhật báo cáo thu tiền bán hàng

 1. Support to collection money for cashier when need

Hỗ trợ thủ quỹ thu tiền khách hàng khi cần thiết

 1. Sum all the units collection by cash & bank

Tổng hợp các khoản thu tiền căn hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản

 1. Filing all bank / cash receipt voucher

Lưu tất cả các phiếu thu tiền mặt / chuyển khoản

 1. Support issue the VAT invoice

Hỗ trợ phát hành hóa đơn GTGT

 1. Prepare the receipt list unit for Chief Accountant and Financial Controller check and sign.

Chuẩn bị danh sách các phiếu thu cho Kế Toán Trưởng và Giám đốc tài chính kiểm tra và ký.

 1. Arrangement receipt/ invoice and sent to SA and file

Sắp xếp các phiếu thu / hóa đơn gửi cho bộ phận Hành chính bán hàng

 1. Other assignments as requested by supervisor

Các nhiệm vụ khác được Gáim sát phân công theo từng thời điểm

Requirements / Yêu cầu công việc:

Qualifications                          : Bachelor in Finance / Accounting / Auditing

Experience                              : One year of related experience in the same field in required.

Specific skills / abilities           : Must be PC proficient experience with Microsoft Application, verbal and written communication skills in English.

Personal qualities                    : Careful, faithful and customer service skills required.

——————————————————-

Chuyên môn                             : Cử nhân Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm                             : 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tài chính.

Kỹ năng                                   : Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, nói và viết tiếng Anh tốt

Tính cách                                : Cẩn thận, trung thực và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt