Trang chủ / Tin tức / Building Accountant Officer

Building Accountant Officer

Building Accountant Officer

Responsibilities/ Mô tả công việc:

1. All required processes and procedures such as following up, checking on payment, data input into PMS, issuance of receipts or VAT invoices, collection either by online banking or cash transaction.

Thực hiện các thủ tục, quy trình kế toán bao gồm việc theo dõi, kiểm tra hồ sơ, thanh toán, nhập dữ liệu vào phần mềm PMS, xuất phiếu thu hoặc hóa đơn VAT, thu phí dịch vụ bằng tiền mặt/ chuyển khoản.

2. Management and operation fee, car, motorbike or bike parking fee, water usage etc. to be collected in a timely manner including any follow up or recovery action on managing aging collection.

Thu phí quản lý và vận hành, phí chỗ đậutrông giữ xe ô tô/ xe máy/ xe đạp, các khoản tiện íchchi phí khác như nước v.v theo định kỳ, đảm bảo đúng thời hạn và theo dõi công nợ hàng tháng, xúc tiến truy thu công nợ trễ hạn.

3. Monthly financial reporting on revenue collection, expenses, aging and other required information.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng về doanh thu, chi phí, công nợ và các thông tinbáo cáo khác theo yêu cầu.

4. Daily collection and necessary banking transaction required on daily basis based on proper procedures.

Thực hiện các hoạt động thu phí dịch vụ hàng ngày bằng tiền mặt/ chuyển khoản theo quy trình.

5. All necessary input on bank/ cash receipt voucher and payment or receipt listing for Chief Accountant and Financial Controller.

Nhập thông tin, dữ liệuu của các phiếu thu chi bằng tiền mặt/ chuyển khoản ngân hàng và các khoản thanh toán hay phiếu thu đã lập theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính.

6. Arrangement receipt/ invoice and sent to Accounting department Sales Admin and file.

Sắp xếp các phiếu thu/ hóa đơn gửi cho Phòng Kế toán bộ phận Hành chính bán hàng và lưu hồ sơ.

7. Other assignments as requested by supervisor.

Các nhiệm vụ công việc khác được Quản lý trực tiếp phân công theo từng thời điểm.

Requirements / Yêu cầu công việc:

-Bachelor in Finance/ Accounting/ Auditing.

-Three years of related experience in the same field in required.

-Must be PC proficient experience with Microsoft Application, verbal and written communication skills in English.

-Careful, high integrity and customer service skills required.

—————————————————————————

-Cử nhân Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán

-03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tài chính.

-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, nói và viết tiếng Anh tốt.

-Cẩn thận, trung thực và kỹ năng phục vụ khách hàng tốt.