Trang chủ / Tin tức / M&E Internship

M&E Internship

M&E Internship

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.To assist M&E supervisor in the MEP inspection works for finishing stage

Hỗ trợ giám sát M&E trong công tác kiểm tra MEP cho giai đoạn hoàn thiện

2.To assist M&E project supervisor To check HSE matters at site

Hỗ trợ giám sát dự án M&E Kiểm tra các vấn đề Sức khỏe, An toàn, Môi trường tại hiện trường

3.To assist M&E project executive in paper works

Hỗ trợ điều hành dự án M&E trong các công việc trên giấy

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Electrical Engineering / Mechanical Engineering Student 

Sinh viên Kỹ thuật Điện / Cơ khí 

2. Able to work independently, hardworking, initiative, dynamic,willing to learn.

Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, chủ động, năng động, ham học hỏi.