Trang chủ / Tin tức / THÔNG TIN PHÁP LÝ PHÂN KHU A5, A6 -DỰ ÁN CELADON CITY

THÔNG TIN PHÁP LÝ PHÂN KHU A5, A6 -DỰ ÁN CELADON CITY

Tin Tức Tin Tức khác

THÔNG TIN PHÁP LÝ PHÂN KHU A5, A6 -DỰ ÁN CELADON CITY

Công khai thông tin về bất động sản theo số 02/2022/NĐ-CP đối với khu chung cư Diamond (khu chung cư A5 và A6) – dự án Celadon City – thuộc dự án khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN)

GCN số BG577325

GCN số BG577326

Giấy tờ liên quan quy hoạch 1/500 của Dự án

Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Chủ trương đầu tư

Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh – Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng số 68/GPXD ngày 28/5/2021

Giấy phép xây dựng số 92/GPXD ngày 04/11/2021

Thỏa thuận về việc cấp bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai

số HCM/000010/18 ngày 15/10/2018

số 0106/2020/TTBL ngày 01/6/2020

Văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước

Văn bản số 6351/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/05/2023 của Sở Xây dựng TP.HCM

Công bố thông tin

Thông tin về bất động sản khu chung cư A5, A6 – dự án Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh